Obuka radnika iz oblasti zaštite od požara usklađena sa propisanim zakonom za tu oblast i obučenim kadrom za primjenu teoretske i praktične obuke radnika.