Periodično i kontrolno ispitivanje aparata za gašenje početnog požara u skladu sa važećim zakonskim regulativama, a sve uz pomoć adekvatno obučenog kadra i savremene opreme za ispitivanje.